Eva Berková

Eva BerkováVystudovala SEŠ v Pardubicích  - obor všeobecná ekonomika. Od roku 1995 se věnuje samostatnému vedení účetnictví  se zaměřením na problematiku účetnictví cizinců. V roce 2005 ukončila čtyřsemestrové specializační studium technického znalectví v oboru ekonomiky Vysokého učení technického v Brně - Ústav soudního inženýrství - oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel. Od roku 2005 působí i jako samostatná lektorka v oblasti mzdové a účetní.